Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)


รายละเอียดหนังสือ 

ชื่อผู้แต่ง : น้ำเงิน สำอางค์ยอด 

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า : 128 หน้า 

ราคา/ชุด : 65 บาท 

รหัสสินค้า : 978-616-7768-16-8 

 

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ จุดเด่นของเนื้อหาในหนังสื่อวิชาการงานอาชีพ ป.3 มีดังนี้ 

-การอธิบายเนื้อหาในบทที่ 2 เสื้อผ้าน่าสวมใส่ เรื่องการการเลือกใช้เสื้อผ้า ได้ละเอียดและมีความเข้าใจได้ง่าย 

-การอธิบายเนื้อหาในบทที่ 1 การออกแบบและการสร้างชิ้นงาน เรื่องการสร้างของเล่นตามกระบวนการเทคโนโลยี ได้ละเอียดและมีความเข้าใจได้ง่าย 

-มีรูปภาพประกอบการปฏิบัติทุกขั้นตอน 

-ภาพวาดที่ใช้ประกอบเนื้อหาสวย 

-มีเนื้อหาที่ตรงตามสาระแกนกลาง 

-การจัดวางรูปแบบของหนังสือสวยงาม

 

ราคา : : 65 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันฯ)

  56

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  105

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  85

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)

  53