Your cart

View Cart

ข่าวสาร


ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นจากทางเรา

สสร. ยกขบวนหนังสือคุณภาพ มาให้เลือกซื้อทั้งหนังสือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
ห้น้อง ๆ หนู ๆ ได้เสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้
พบกันได้ที่  “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  ครั้งที่  24”  
ณ อาคารชาเลนเจอร์  2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พบกันที่บูธ  สสร.ที่บูธ  AA02 โซนหนังสือการศึกษา
ระหว่างวันที่ 2 - 13  ตุลาคม  2562
เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
 

อ่านต่อ

จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ได้จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิทยากร ท่าน ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

อ่านต่อ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกันที่บูธสสร. R 30 โซน C สสร.นำเสนอสื่อการเรียนปฐมวัย ด้วยนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ

ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร ผู้บริหารสถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

อ่านต่อ

หนังสือนิทานแห่งความรัก

ความผูกพันระหว่างพ่อ ลูก ที่ดูแลเอาใจใส่ยามลูกประสบความทุกข์ยาก แม้จะยากลำบากเพียงใด กำลังใจจากพ่อสู่ลูกที่โอบอุ้มลูกให้อยู่รอดปลอดภัย ย่อมเอาชนะอุปสรรคได้ พบกับหนังสือนิทานภาพสวยงาม

อ่านต่อ

แถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 + สัปดาห์หนังสือนานาชาติ

ครั้งที่ 16 ระหว่าง 29 มี.ค.- 8 เม.ย. 61 และเรียนเชิญคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เข้าชมงานร่วมสรรหาหนังสือสื่อการเรียนทันสมัยที่บูธ สสร.ได้ที่โซน C บูธ R 30 ณ ศูนย์การ

อ่านต่อ