Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)


 ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ชื่อผู้แต่ง : ธนสาร บัลลังก์ปัทมา ปนัดดา ใจสุทธิ์ และวัลภา ดาวเรือง

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :  (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 140 หน้า
ราคา/ชุด :  75 บาท
รหัสสินค้า :  9786167768700
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (EL: Experiential Learning)
2. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 ตัวอักษรขนาดเหมาะสมกับช่วงวัย มีภาพประกอบเพื่อกระตุ้นความสนใจ หนังสือมีสีสันสดใสและจัดรูปแบบเนื้อหาอย่างเป็นสัดส่วนและสบายตา
3.  มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน เรียนรู้คำ จำความหมาย ที่สรุปคำศัพท์ยากในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และมีอ่านสนุก ฝึกสมอง ซึ่งเป็นเนื้อหาให้นักเรียนฝึกอ่าน
 4. จบเนื้อหาแต่ละหน่วยจะมีคำถามทบทวนชวนคิด กิจกรรมเสริม เพิ่มการเรียนรู้ และกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากการเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

ราคา : : 75 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  105

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 (ฉบับใบประกันฯ)

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)

  105

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)

  75