Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)


รายละเอียดหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง : น้ำเงิน สำอางค์ยอด 

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม. 

จำนวนหน้า : 56 หน้า 

ราคา/ชุด : 53 บาท 

รหัสสินค้า : 978-616-7768-22-9 

 

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

จุดเด่นของเนื้อหาในหนังสื่อวิชาการงานอาชีพ ป.1 มีดังนี้ 

-การอธิบายเนื้อหาในบทที่ 1 งานเกษตรน่ารู้ เรื่องเครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการการดูแลรักษาพืชได้ละเอียดและมีความเข้าใจได้ง่าย 

-มีรูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน 

-ภาพวาดที่ใช้ประกอบเนื้อหาสวย 

-มีเนื้อหาที่ตรงตามสาระแกนกลาง 

-การจัดวางรูปแบบของหนังสือสวยงาม

 

 

ราคา : : 53 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  85

 • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  90

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6