Your cart

View Cart

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3


จุดเด่น : เด็กจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 1
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 1

  45

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 6
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 6

  49

 • คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 5
  คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 5

  47

 • อ่านคล่องท่องเก่ง เล่ม 4
  อ่านคล่องท่องเก่ง เล่ม 4

  58