Your cart

View Cart

ฝึกอ่าน ก.ไก่ (สำหรับเด็กเล็ก)


จุดเด่น : หนังสือเป็นการฝึกอ่านเพื่อปูพื้นฐานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวอย่างพยัญชนะไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีลูกศรบอกการเริ่มต้นลากเส้นจนจบการเขียนพยัญชนะ ภาพประกอบสีทั้งเล่ม

ราคา : : 38 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69

 • ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2
  ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2

  55

 • คัดอังกฤษ เล่ม 3
  คัดอังกฤษ เล่ม 3

  47

 • คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 3
  คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 3

  45