Your cart

View Cart

ออกบูธแสดงในงาน Taipei International Book Exhibition 2019
ดร.สมเจตน์ และดร.รัตติยา สัตยกิจขจร ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

 

ได้นำหนังสือดีเด่นของสสร.

 ออกบูธแสดงในงาน  "Taipei International Book Exhibition 2019" 

ถือเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  

จัดโดย "Taipei Book Fair Foundation" ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน  จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนและซื้อขายหนังสือ สิ่งพิมพ์ ระหว่างผู้อ่านและสำนักพิมพ์ประเทศต่างๆ ซึ่งในงานมหกรรมหนังสือนี้ 

มีสำนักพิมพ์ต่างประเทศและผู้เข้าร่วมชมงานต่างให้ความสนใจกับหนังสือของสสร.อย่างมาก  งานหนังสือปีนี้จัดขึ้นวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2019