Your cart

View Cart

สสร. ยกขบวนหนังสือคุณภาพ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
สสร. ยกขบวนหนังสือคุณภาพ

มาให้เลือกซื้อทั้งหนังสือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

ให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้เสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้

ปีนี้พิเศษสุดท่านจะได้พบกับการเปิดตัว

หนังสือประถมศึกษาของสสร.

 พบกันได้ที่  “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่  47  และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ   (47th  National  Book  Fair  and  Bangkok  International  Book  Fair  2019)”   

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกันที่บูธ  สสร.ที่บูธ  R 31 โซน C 2

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 รวม 11วัน เวลา 10.00 - 21.00 น.

บูธ  สสร. ลดทุกรายการ ของแถมเพียบมากันเยอะๆนะคะ