Your cart

View Cart

ฝึกอ่าน ABC (สำหรับเด็กเล็ก)


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

-หนังสือเป็นการฝึกอ่านเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตัวอย่างพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว

-มีภาพการ์ตูนที่สอดคล้องกับเนื้อหา

-เรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายที่เหมาะกับวัย

-เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

ราคา : : 35 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 5
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 5

  49

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 3
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เล่ม 3

  45

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69

 • สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3
  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3

  55