Your cart

View Cart

อ่านอังกฤษ เล่ม 2


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

-การสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

-ฝึกอ่านคำศัพท์ภายในเล่ม

-เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเรียงลำดับความยาก-ง่ายให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการคิดเชื่อมโยงระหว่างภาพกับตัวอักษรที่สัมพันธ์กันอย่างดี

-เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) และพิมพ์เล็ก (a-z)

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 5
  คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 5

  47

 • หนังสือ ภาษาไทย เล่ม 1
  หนังสือ ภาษาไทย เล่ม 1

  49

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 5
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 5

  49

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69