Your cart

View Cart

นิทานน้องพิม สุภาพบุรุษ


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- เสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นนิทาน 2 ภาษา สร้างจินตนาการผ่านตัวละครชื่อน้องพิม

- เกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทนในด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

- ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน

ราคา : : 69 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นิทาน เคล็ดลับการนอนของลูกเจี๊ยบ
  นิทาน เคล็ดลับการนอนของลูกเจี๊ยบ

  195

 • นิทานน้องพิม หนูน้อยน้ำใจงาม
  นิทานน้องพิม หนูน้อยน้ำใจงาม

  69

 • นิทาน ไข่ของชิกกี้
  นิทาน ไข่ของชิกกี้

  195

 • นิทาน ฟังนะ...เจ้าหมาน้อย
  นิทาน ฟังนะ...เจ้าหมาน้อย

  195