Your cart

View Cart

นิทานน้องพิม เงินเก็บของหนู


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- เสริมสร้างคุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นนิทาน 2 ภาษา สร้างจินตนาการผ่านตัวละครชื่อน้องพิม

- เกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทนในด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

- ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน

ราคา : : 69 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • นิทาน พลังวิเศษของความมีน้ำใจ
  นิทาน พลังวิเศษของความมีน้ำใจ

  195

 • นิทานน้องพิม ทางเลือกที่ซื่อสัตย์
  นิทานน้องพิม ทางเลือกที่ซื่อสัตย์

  69

 • นิทาน เจื้อยแจ้ว แปร๊น แปร๊น
  นิทาน เจื้อยแจ้ว แปร๊น แปร๊น

  125

 • นิทาน ฟังนะ...เจ้าหมาน้อย
  นิทาน ฟังนะ...เจ้าหมาน้อย

  195