Your cart

View Cart

ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 3


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญของไทย

   และวัฒนธรรมไทย

- การเสริมสร้างจินตนาการและฝึกความคิดสร้างสรรค์

   ให้กับผู้เรียนด้วยการระบายสี ทำให้เกิดสมาธิ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

   มัดเล็ก

- เสริมสร้างพัฒนาการ 4 ด้าน

   ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัมคมและสติปัญญา

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือ วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
  หนังสือ วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

  49

 • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 1
  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 1

  55

 • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2
  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2

  55

 • หนังสือ วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
  หนังสือ วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

  49