Your cart

View Cart

วันนี้  อู๊ด  อู๊ด  ไปรับเกียรติบัตร 

หนังสือนิทานดีเด่นในโครงการหนังสือดีสำหรับเด็ก

และเยาวชน  อายุ  4 - 6 ปี

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

 

พบกับหนังสือนิทาน อู๊ด อู๊ด เที่ยวถ้ำ 

ได้ที่บูธ สสร. R31 โซน C2

 

ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

วันนี้ถึง 7 เม.ย.62

 

มากันเยอะๆนะคะ